[ Tài liệu ] Một số dãy màu pantone thông dụng

[ Tài liệu ] Một số dãi màu pantone thông dụng.

Ứng dụng cho việc thiết kế in ấn và đối chiếu màu

 

 

UPDATE file:
https://drive.google.com/file/d/1YBDwawFizY6yb0WiIejrH6nvHyJwiTwA/view?usp=sharing

[dflip source=”https://drive.google.com/file/d/1YBDwawFizY6yb0WiIejrH6nvHyJwiTwA/view?usp=sharing”]

 

Share this Post!
Translate »
  TOP