var _EPYT_={"ajaxurl":"https:\/\/minhthanh.com\/wp-admin\/admin-ajax.php","security":"924eb42da2","gallery_scrolloffset":"20","eppathtoscripts":"https:\/\/minhthanh.com\/wp-content\/plugins\/youtube-embed-plus\/scripts\/","eppath":"https:\/\/minhthanh.com\/wp-content\/plugins\/youtube-embed-plus\/","epresponsiveselector":"[\"iframe.__youtube_prefs__\",\"iframe[src*='youtube.com']\",\"iframe[src*='youtube-nocookie.com']\",\"iframe[data-ep-src*='youtube.com']\",\"iframe[data-ep-src*='youtube-nocookie.com']\",\"iframe[data-ep-gallerysrc*='youtube.com']\"]","epdovol":"1","version":"14.2.1","evselector":"iframe.__youtube_prefs__[src], iframe[src*=\"youtube.com\/embed\/\"], iframe[src*=\"youtube-nocookie.com\/embed\/\"]","ajax_compat":"","maxres_facade":"eager","ytapi_load":"light","pause_others":"","stopMobileBuffer":"1","facade_mode":"","not_live_on_channel":"","vi_active":"","vi_js_posttypes":[]}
26/11/2023
3 bước xây dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu
Đã đến lúc các doanh nghiệp (DN) châu Á nên dừng việc đầu tư quảng cáo một cách “hú họa”, thay vào đó cần tạo dựng […]
14/11/2023
Mô hình POSM bia Budweiser
Mô hình POSM bia Budweiser lấy màu chủ đạo là màu đỏ. Tấm dụng phía mặt ngoài nhà được trang trí hộp đèn LED cực kỳ […]
09/11/2023
POSM trưng bày sản phẩm nước tăng lực LIFE
POSM trưng bày sản phẩm nước tăng lực LIFE được thiết kế dựa trên màu sắc và tính chất của sản phẩm. Với đường nét thiết […]
POSM trưng bày sản phẩm nước tăng lực LIFE
This website uses cookies to improve your experience. By using this website you agree to our Data Protection Policy.
Read more
Translate »
var click_object={"ajax_url":"https:\/\/minhthanh.com\/wp-admin\/admin-ajax.php"}var wpcf7={"api":{"root":"https:\/\/minhthanh.com\/wp-json\/","namespace":"contact-form-7\/v1"},"cached":"1"}var mfn={"mobileInit":"1240","parallax":"translate3d","responsive":"1","sidebarSticky":"","lightbox":{"disable":!1,"disableMobile":!1,"title":!1},"slider":{"blog":6000,"clients":6000,"offer":6000,"portfolio":6000,"shop":6000,"slider":6000,"testimonials":6000},"livesearch":{"minChar":3,"loadPosts":10,"translation":{"pages":"Trang","categories":"Chuy\u00ean m\u1ee5c","portfolio":"D\u1ef1 \u00e1n","post":"B\u00e0i vi\u1ebft","products":"S\u1ea3n ph\u1ea9m"}},"accessibility":{"translation":{"headerContainer":"Header container","toggleSubmenu":"Toggle submenu"}},"home_url":"","home_url_lang":"https:\/\/minhthanh.com","site_url":"https:\/\/minhthanh.com","translation":{"success_message":"Link copied to the clipboard.","error_message":"Something went wrong. Please try again later!"}}var wpcf7_recaptcha={"sitekey":"6LeCP60ZAAAAAOpVUJwRa9-20ucyc3hTQAZIIxEH","actions":{"homepage":"homepage","contactform":"contactform"}}