Cuộc chiến mua tầm nhìn

...  quảng cáo cho các nhà sản xuất. Đó là lí do vì sao trong nghiên cứu thị trường người ta thường tìm ...  mua nhãn hiệu. Do tâm lý của NTD có thể bị thuyết phục hoặc bị ảnh hưởng khi nhìn thấy quảng cáo tại ...

Read more
Translate »
  TOP