Thiết kế quy hoạch bảng chỉ dẫn Bệnh Viện Chợ Rẫy

Tư vấn thiết kế quy hoạch bảng chỉ dẫn Bệnh Viện Chợ Rẫy.

Dưới đây là một số hình ảnh tham khảo trong hồ sơ thiết kế.

Tư vấn thiết kế quy hoạch bảng chỉ dẫn Bệnh Viện Chợ Rẫy

  • Khảo sát và lên kế hoạch tư vấn thiết kếthi công cho các hạng mục:
    • Chữ nổi cổng chính bệnh viện Chợ Rẫy
    • Biển thả trần chỉ đường vào các khu vực của bệnh viện Chợ Rẫy
    • Sơ đồ bệnh viện ở các cổng bệnh viện Chợ Rẫy, thuận tiện cho bệnh nhân biết vị trí cần đến
    • Các trụ chỉ đường ở các ngã rẽ trong khuôn viên bệnh viện Chợ Rẫy
Share this Post!
Translate »
  TOP