Sản xuất xe tủ thuốc lá & POSM thuốc lá Sài Gòn

Sản xuất xe tủ thuốc lá & POSM thuốc lá Sài Gòn

Bao gồm:

  • Xe thuốc lá có mái che
  • Tủ thuốc mini để bàn
  • Bục trưng bày thuốc lá hình trụ tròn
  • POSM gạt tàn thuốc làm quà tặng
Share this Post!
Translate »
  TOP