Sản xuất xe đạp chạy Event activation NesCafe

Sản xuất xe đạp chạy Event activation NesCafe

Sản xuất xe đạp 3 bánh chạy Event activation NesCafe

Thông tin:

  • Sản xuất xe đạp cho các sự kiện
  • dán hình in trang trí cho sự kiện
  • xử lý lại thiết kế xe đạp và sơn lại theo tông màu sự kiện
Share this Post!
Translate »
  TOP