Sản xuất tủ trưng bày nhang trầm hương

Sản xuất tủ trưng bày nhang trầm hương.

Chất liệu

  • Gỗ ghép công nghiệp sơn phủ bóng
  • kính trong
  • mica trong quảng cáo
Share this Post!
Translate »
  TOP