Sản xuất mô hình quảng cáo Sunplay 2019

Sản xuất mô hình quảng cáo Sunplay 2019

Chất liệu:

  • Tole phun sơn
  • Artwork in kỹ thuật số
  • Khung sắt
Share this Post!
Translate »
  TOP