Sản xuất logo Yamaha hút nổi tháng 6 – 2017

Sản xuất logo Yamaha hút nổi tháng 6 – 2017

Sản xuất logo Yamaha hút nổi tháng 6 – 2017
Thông tin:

  • Mica hút nổi
  • Phun sơn kỹ thuật cao
  • Thiết kế và form chuẩn theo logo Yamaha năm 2017 đã được Yamaha duyệt kỹ thuật
Share this Post!
Translate »
  TOP