Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ quầy trưng bày POSM nước trái cây Ceres

Kệ tủ quầy trưng bày của nước trái cây Ceres được xem là một thiết kế độc đáo. Thiết kế sử dụng màu sắc, kiểu dáng, chất liệu làm người ta liên tưởng đến thiên nhiên. Sự mộc mạc và tinh tế của vân gỗ giúp ta có cảm giác sạch, nguyên chất của nước trái cây.

Kệ tủ quầy trưng bày hình xe đẩy

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Tủ đựng hình thùng hàng gỗ

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Quầy hàng giống một nông trại thu hoạch

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Quầy để trưng bày những kiện hàng của Ceres được thể hiện như là một kho lương thực của nông trại khi vừa mới thu hoạch xong. Đây vẫn đáp ứng được yêu cầu và đặc tính của sản phẩm từ thiên nhiên.

Hình thật của kệ tủ, quầy trưng bày

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P

Kệ tủ, quầy trưng bày Công ty Quảng cáo Minh Thành L.H.P


Nguồn: Luke Wescott – Behance.

Share this Post!
Translate »
  TOP