PHÂN XƯỞNG 1

E14/415 B5 Đường Tập Đoàn 16,

Quốc Lộ 50, Ấp 5,

Xã Đa Phước, Huyện Bình Chánh.