[ Tài liệu ] Một số dãy màu pantone thông dụng

[ Tài liệu ] Một số dãi màu pantone thông dụng.

Ứng dụng cho việc thiết kế in ấn và đối chiếu màu

 

Share this Post!
Translate »
  TOP