Bán cầu tròn 3D ép mica

Sản xuất  bán cầu tròn 3D bằng vật liệu mica ép. Đước sử dụng như alids hoặc rút thăm trúng thưởng v.v…

Share this Post!
Translate »
  TOP