Cuộc chiến mua tầm nhìn

...  cáo không chỉ dừng lại ở TV và báo chí. Là người tiêu dùng (NTD), mỗi bước bạn đi, mỗi ...  không phải dễ, phải làm đúng các qui cách theo yêu cầu công ty như chiều ngang mấy sản phẩm, chiều cao mấy ...  tiếp đến NTD nữa là quảng cáo tại các nơi tập trung nhiều khách hàng [...]

Read more
Translate »
  TOP