Cuộc chiến mua tầm nhìn

...  đưa ra quyết định cuối cùng về việc chọn mua nhãn hiệu. Do tâm lý của NTD có thể bị thuyết phục hoặc ...  ấn tượng hơn, nhằm ảnh hưởng quyết định mua hàng này của NTD. Điều này làm nảy sinh hai vấn đề: trưng ...

Read more

3 bước xây dựng hình ảnh khó quên cho thương hiệu

...  xúc với khách hàng và quyết định xem bạn muốn khách hàng phản ứng như thế nào với những công cụ này ...  quyết định của khách hàng. Phản ứng mong muốn: Ký ức lưu lại, chuyển đổi suy nghĩ hay thúc đẩy hành ...

Read more
Translate »
  TOP